Zámečnictví Točimon s.r.o. Správa budov

Správa budov

 • Zpracování a vedení provozní dokumentace domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • Sledování a evidence smluv na zajištění dodávek medií (vodné a stočné, TUV, teplo, plyn, televizní signál…)
 • Aktualizace projektové dokumentace
 • Zajištění pravidelného úklidu společných a venkovních prostor domů
 • Provozní obsluha a údržba technického zařízení
 • Pravidelné revize a odborné technické prohlídky
 • Smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel a rozúčtování tepla, TUV a SV
 • Odborná evidence a specifikace oprav
 • Návrhy plánů u oprav většího rozsahu a rekonstrukcí
 • Zásobování pro údržbu objektu
 • Ekologická likvidace odpadů