Zámečnictví Točimon s.r.o. Údržba budov

Údržba budov

 • Pravidelné prohlídky nemovitosti po stavební stránce (přípojky, společné prostory, střecha, technické instalace, stoupačky…)
 • Pravidelné prohlídky zařízení (prevence, kontrola stavu zařízení, běžná údržba)
 • Montáž, údržba a opravy technických zařízení (odstranění závady a poruchy zařízení, výměna vadných dílů)
 • Kontrola rozvodů, ovládacích a měřících zařízení SUV, TUV a ÚT ve společných prostorách
 • Servisní činnost (odstranění poruch a závad technických zařízení budov dle potřeby provozovatele budovy)
 • Vytváření plánu údržby a její realizace
 • Vytváření plánu revizí a jejich realizace
 • Provádění oprav většího rozsahu
 • Modernizace a rekonstrukce budov, společných prostor, okolí domu…
 • Pravidelná kontrola osvětlení společných prostor
 • Kontrola a údržba garážových vrat
 • Zahradnické práce a terénní úpravy
 • Úklidové práce
 • Činnost PO a BOZP, revize PH a HP